Effect

IDspray is als markeermiddel voor en na diefstal effectief.

 
Dit maakt IDspray uniek als anti-diefstalmiddel. Met stickers op
ramen maakt u potentiële inbrekers duidelijk dat uw eigendom-
men gemarkeerd zijn. Naast de microdots die u aanbrengt, voor-
ziet u alle gemarkeerde bezittingen van een klein stickertje dat
meldt dat uw bezit is gemarkeerd met IDspray. Een inbreker die
gemarkeerde spullen aan zijn heler aanbiedt, bezorgt zijn heler
extra risico. Met IDspray is het mogelijk geworden een heel
netwerk van helers te ontmaskeren. De heler zal de dief daarom
minder ‘belonen’ voor gestolen gemarkeerde spullen. De
inbreker zal zodoende verkiezen in een woning in te breken
zonder gemarkeerd bezit. Dit geeft IDspray een duidelijk
preventief karakter.

 

IDspray is echter ook na diefstal effectief. Door aangifte te doen
en in deze aangifte uw persoonlijke code te noemen, wordt het
voor iedere Politieman in Nederland mogelijk de rechtmatige
eigenaar te achterhalen op het moment dat er gestolen spullen
worden teruggevonden die zijn gemarkeerd. Er worden dagelijks
gestolen spullen aangetroffen bij criminelen. In de meeste geval-
len zijn deze spullen niet herleidbaar naar de rechtmatige
eigenaar, omdat ze niet als zodanig identificeerbaar zijn.
Met IDspray zijn uw spullen altijd te identificeren.

 

In onze optiek is in onze moderne wereld bezit bezwaarlijk
geworden. Immers wanneer je mooie spullen hebt, is de kans op
inbraak of diefstal groter. Omdat de meeste objecten een zeer
beperkte eigen identiteit hebben, levert dit weinig risico op voor
helers. Met het markeren van uw persoonlijke bezit biedt u de
Politie een extra middel criminaliteit te bestrijden. Wij streven
ernaar dat op deze manier niet bezit, maar gestolen bezit weer
bezwaarlijk wordt. Zoals het eigenlijk hoort te zijn.