NCPkeur

Als grootste certificatie-instelling in Nederland op het
gebied van inbraak- en diefstalbeveiliging in gebouwen
en voer- en vaartuigen heeft Kiwa NCP het keurmerk
NCPKeur aan IDspray toegekend op basis van de kwa-
liteit van het product en de gebruikte toepassing.

 

Kiwa NCP heeft voor IDspray, samen met ons, een multi-
functioneel registratiesysteem ontwikkeld. Dit registratie-
systeem is zeer veilig omdat er geen gegevens van gebrui-
kers worden opgeslagen. Bovendien zijn alle data met en-
cryptie beveiligd. Door de brede ervaring van Kiwa NCP
met dergelijke systemen, is het toch een werkbaar en zeer
praktisch systeem gebleven dat voor meerdere oplossingen 
ingericht kan worden.