Systeem

IDspray is een markeermiddel met een gratis registratiesysteem.

 
Hierdoor is IDspray meer dan alleen maar een preventief middel.
Naast de preventieve werking die inbrekers vooraf afschrikt, is
IDspray als één van de weinige anti-diefstalmiddelen ook na
diefstal effectief. Mocht het, nadat u uw waardevolle en diefstal-
gevoelige bezittingen heeft gemarkeerd, toch tot diefstal komen,
dan doet u hiervan aangifte op het Politiebureau. Tijdens de aan-
gifte vermeldt u de unieke code van uw markeerset. Staat deze
unieke code in het procesverbaal dan is het hiermee automatisch
inzichtelijk geworden voor alle Politiemensen in Nederland. Door
ons het procesverbaal nummer door te geven -deze kunt u vragen
tijdens het doen van aangifte- is het bovendien voor iedere agent
te achterhalen bij het terugvinden van gestolen spullen dat het uw
spullen betreft. U wordt alleen met uw naam en adres voor de
Politie bekend, nadat uw procesverbaalnummer en uw code door
ons zijn gekoppeld. Alleen de Politie heeft inzicht in uw aangifte.

 

Tijdens de registratie van uw gemarkeerde bezittingen wordt u
nooit om uw persoonsgegevens of adres gevraagd. De virtuele
kluis is u toegekend op basis van uw persoonlijke code en niet
op basis van uw naam of adresgegevens. 

 

Een code is pas besmet nadat u aangifte van diefstal of inbraak
hebt gedaan. Zijn er gemarkeerde spullen achtergebleven, dan
zijn deze eigendommen nog steeds legaal. Op de website van
IDspray kunt u binnenkort elke code verifiëren. U krijgt vervol-
gens een vierkantje in beeld dat groen- geen melding, oranje-
de code is verdacht of rood- de code is besmet te zien. Dit stelt
u in staat voor de aankoop van een tweedhands object vast te
stellen of iets legaal is of door diefstal is verkregen en wordt u 
nooit meer slachtoffer van het ongewild meewerken aan heling.